ویزای J-1

این یک ویزای غیر مهاجرتی دیگر است که مناسب افرادی است که به منظور تبادلات علمی و یا فرهنگی قصد سفر به آمریکا را دارند. این ویزا برای دانشجویان، محققان، اساتید دانشگاه، معلمان، پزشکان، مربیان و مسافران با پست‌های دولتی صادر می‌شود. دارنده این ویزا قادر خواهد بود همسر و فرزندان خود را به آمریکا آورده تا همراه وی زندگی کنند.

در صورتی که مخارج متقاضی در برنامه های تبادل اطلاعاتی توسط دولت متبوع وی و یا دولت آمریکا تأمین گردد، آنگاه وی مجاز به 2 سال اقامت در این کشور خواهد بود. دارنده این نوع ویزا قادر به درخواست تغییر نوع ویزای خود نخواهد بود و باید بلافاصله پس از اتمام برنامه خود به کشورش مراجعت نماید.