ویزا توریستی دبی

ویزا توریستی دبی

برای دریافت ویزای توریستی دبی لطفا مدارک زیر را به ادرس usvisadana@gmail.com ارسال کنید.

مدارک:

۱-کپی واضح پاسپورت

۲-عکس

هزینه: ۳۷۰ درهم برای ویزا ۱۴ روزه

۴۲۰ درهم برای ویزا ۳۰ روزه

ارسال یک دیدگاه