Home / مشاوره ویزای آمریکا / اساتید علمی و محققان EB-1

اساتید علمی و محققان EB-1

این یک ویزای مهاجرتی (گرین کارت) است که به آن دسته از افراد دارای قابلیت‌های ممتاز در زمینه های علمی، هنری، تجارت، ورزشی، تحصیلی که به یک دستاورد ملی یا بین‌المللی در رشته خود دست یافته‌اند تعلق می‌گیرد. فرد واجدالشرایط نیاز به داشتن کارفرمای آمریکایی برای حمایت از وی ندارد، نتیجتاً داشتن گواهی از اداره کار برای این دسته از افراد ضروری نیست. ضمناً این دسته از متقاضیان باید قصد خود را برای کار کردن در زمینه قابلیت ویژه خود برای دستیابی به یک دستاورد مشترک که کشور آمریکا از آن نفع ببرد به اثبات برسانند.