ویزای K-3

این روادید یك روادید غیر مهاجرتی ست كه به همسر و بجه های یك شهروند آمریكایی جهت ورود به آمریكا و انتظار جهت دریافت گرین كارت داده می‌شود. بچه های وی نیز تحت ویزای K-4 وارد آمریكا خواهند شد. این ویزا در کنسولگری‌های آمریكا در كشور متقاضی صادر خواهد شد.

برای درخواست این ویزا همسر خارجی و شهروند آمریكایی باید به صورت قانونی در آمریكا، كشور همسر خارجی و یا یك كشور ثالث ازدواج كرده باشند. برای شروع اقدامات لازمه، شهروند آمریكایی می‌بایست دو درخواست به سرویس شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ارائه نماید. بعد تایید سرویس شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) تقاضانامه به كنسولگری آمریكا در كشور همسر خارجی ارسال می‌شود. سپس كنسولگری جهت صدور ویزا با متقاضی مصاحبه خواهد نمود.

بعد از اینكه همسر خارجی به آمریكا وارد شد، اجازه خواهد داشت برای دریافت گرین كارت اقدام نماید. 21 ماه پس از اینكه فرد خارجی گرین كارت مشروط دریافت نمود اجازه خواهد داشت كه نسبت به حذف مشروطیت از اقامت خود اقدام نماید و گرین كارت 10 ساله دریافت نماید.