ویزای K-3

این روادید یک روادید غیر مهاجرتی ست که به همسر و بجه های یک شهروند آمریکایی جهت ورود به آمریکا و انتظار جهت دریافت گرین کارت داده می‌شود. بچه های وی نیز تحت ویزای K-4 وارد آمریکا خواهند شد. این ویزا در کنسولگری‌های آمریکا در کشور متقاضی صادر خواهد شد.

برای درخواست این ویزا همسر خارجی و شهروند آمریکایی باید به صورت قانونی در آمریکا، کشور همسر خارجی و یا یک کشور ثالث ازدواج کرده باشند. برای شروع اقدامات لازمه، شهروند آمریکایی می‌بایست دو درخواست به سرویس شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ارائه نماید. بعد تایید سرویس شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) تقاضانامه به کنسولگری آمریکا در کشور همسر خارجی ارسال می‌شود. سپس کنسولگری جهت صدور ویزا با متقاضی مصاحبه خواهد نمود.

بعد از اینکه همسر خارجی به آمریکا وارد شد، اجازه خواهد داشت برای دریافت گرین کارت اقدام نماید. ۲۱ ماه پس از اینکه فرد خارجی گرین کارت مشروط دریافت نمود اجازه خواهد داشت که نسبت به حذف مشروطیت از اقامت خود اقدام نماید و گرین کارت ۱۰ ساله دریافت نماید.