ویزای K-1

این ویزا یک ویزای مهاجرتی می‌باشد که به کلیه افراد خارجی که نامزد آمریکایی دارند و یا کسانی که با ویزای K2 وارد آمریکا شده‌اند تعلق می‌گیرد. تنها هدف از ارائه این ویزا تسهیل ورود نامزد خارجی یک شهروند آمریکائی جهت ازدواج می‌باشد. این ویزا به کسانی که نامزدشان دارای گرین کارت هستند تعلق نمی‌گیرد.

در مقایسه با سایر ویزاهای مهاجرتی و یا غیر مهاجرتی این ویزا زمان فوق‌العاده کوتاه‌تری جهت صدور لازم دارد.

ویزای K1 فقط جهت افراد خارجی که خارج از خاک آمریکا هستند صادر می‌شود. دارندگان این‌گونه ویزا قادر به تبدیل ویزای خود به نوع دیگری نخواهند بود.

لازمه اخذ این روادید حداقل یک بار دیدار طرفین طرف ۲ سال گذشته می‌باشد. البته تحت شرایط خاص ممکن است که از این شرط صرف نظر گردد.

بعد از اخذ این ویزا، دارنده ویزا و نامزد آمریکایی متعهد به ازدواج حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز پس از ورود فرد خارجی به آمریکا می‌باشند. بعد از این فرد خارجی و احیاناً بچه های وی مجاز به درخواست جهت اجازه انجام کار در آمریکا و همچنین درخواست برای اقامت دائم خواهند بود. این بدان معناست که متقاضی تبدیل به یک مقیم دائمی آمریکا به صورت مشروط می‌باشد. ۲۱ ماه پس از این فرد خارجی می‌تواند نسبت به حذف مشروطیت از اقامت خود اقدام نماید.